Giá
: 50 Triệu/m²
Diện tích:
: 101m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
23/10/2020
Giá
: 2.4 Triệu
Diện tích:
: 55m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
18/05/2020
Giá
: 3.2 Tỷ
Diện tích:
: 66m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
18/05/2020
Giá
: 1.58 Tỷ
Diện tích:
: 60m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
03/11/2018
Giá
: 1.3 Tỷ
Diện tích:
: 54m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
03/11/2018
Giá
: 33 Triệu/m²
Diện tích:
: 35m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
21/09/2018