Điều 20 nghị định 43/2014 quy định: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai. Vì thế việc cấp sổ đỏ lần đầu của khách hàng hoàn toàn có trong luật do nhà nước quy định, có ban hành kèm theo hồ sơ, giấy tờ cần mang theo, đồng thời những đối tượng có thể thực hiện thủ tục này. Dưới đây là những thông tin tổng hợp của chúng tôi về thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu tại cơ quan nhà nước.

Các bước thực hiện

DỊCH VỤ CẤP SỔ ĐỎ LẦN ĐẦU


☛ Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (hồ sơ xin cấp sổ đỏ) tại bộ phận một cửa thuộc Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất Quận, Huyện – nay là Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội thuộc Sở tài nguyên môi trường Hà Nội.

☛ Bước 2: Nộp thuế và lệ phí trước bạ

☛ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bộ phận một cửa – Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội theo thông báo.

HỒ SƠ THỦ TỤC TIẾN HÀNH

☛ Đơn xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất – Theo mẫu;

☛ Các giấy tờ chứng mình về quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp như Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư…

☛ Hồ sơ về nhà ở hoặc công trình xây dựng trên đất – nếu có;

☛ Chứng minh nhân dân

☛ Sổ hộ khẩu của chủ sử dụng đất bản sao có chứng thực;

☛ Biên lai thuế hoặc bản sao các giấy tờ liên quan đến việc nộp thuế hàng năm về đất đai – Nếu có.